70 % územia Slovenska nie je správne zakreslené na pozemkových mapách

21.01.2019 14:17

Minulý týždeň som sa zúčastnila workshopu, ktorý sa venoval praktickým otázkam pozemkového práva. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné. Dozvedeli sme sa veľa o katastri, o dôležitosti správného uvádzania druhu pozemku z hľadiska zdaňovania pred, počas a po výstavbe domu, kedy sa musí predajca pozemku  registrovať za platcu DPH, ako vyňať pozemok z pozemkového fondu a napríklad aj to, že pri prechode z parcely E na C sa môže zmeniť aj výmera pozemku. Čo znamená číselna katastrálna mapa a nečíselná... Čo spraviť s nelegálnymi stavbami na pozemku?

Doba nás núti k tomu, aby sme si urobili poriadok aj vrámci evidencie našich nehnuteľností. Nestačí mať postavený dom a vedľajšiu stavbu, plotom vymedzený pozemok - všetky tieto nehnuteľnosti musia byť aj správne zaevidované v katastri. Týka sa to hlavne starších nehnuteľností. V prípade ich predaja, darovania deťom alebo prenechania v dedičskom konaní svojim dedičom ušetríme starosti a hlavne cenný čas, keď si ich už dnes dáme právne do poriadku.

Nezakreslené stavby v katastri skomplikujú (neraz aj znemožnia) predaj v prípade využitia hypotekárneho úveru. Ale aj v prípade kúpy na hotovosť žiadajú kupujúci vysporiadané nehnuteľnosti s jasnými majetkovoprávnymi vzťahmi!

Nesprávne uložené oplotenie, nevysporiadané pozemky pod stavbami, neopodstatnené vecné bremená - všetko sa dá vyriešiť, je to síce zložitá a zdĺhavá záležitosť, ale stojí to za námahu!

Ak potrebujete preveriť Vaše nehnuteľnosti - obráťte sa na mňa! V spolupráci s geodetom dáme Váš majetok do poriadku.

 

 

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.