Ako sa dostať k dobrému stavebnému pozemku?

24.04.2013 11:44

Výber stavebného pozemku môže značne ovplyvniť konečnú hodnotu Vašej nehnuteľnosti.

Aké sú hlavné kritériá pri výbere stavebných pozemkov? Sú to veľkosť a poloha pozemku, lokalita a pripravenosť parcely na výstavbu (prítomnosť inžinierskych sietí – elektrina, plyn, voda, kanalizácia – a prístupová komunikácia), ktoré všetky priamo vplývajú na cenu pozemku.

Najcennejšie pozemky sú v centrách väčších miest so všetkými inžinierskymi sieťami a bohatou infraštruktúrou. Drahé sú nové developerské projekty, ktoré vytvárajú takzvané satelitné mestečká v blízkosti väčších miest a predávajú pozemky už so skolaudovanými sieťami a predpripravenými prípojkami. Čím ďalej sa dostaneme od mesta, tým viac klesá hodnota pozemkov.

Pre tých, ktorým nevadí život na dedine medzi 30-90 ročnými budovami a chcú lacný pozemok, je najvýhodnejšia kúpa voľnej záhrady alebo ornej pôdy v zastavanej časti obce (v intraviláne). Treba tu síce požiadať o vyňatie časti pozemku z pôdneho fondu, čo chvíľu potrvá, ale v intraviláne je vyňatie do 500 m2 bez poplatku.

Niekedy môžete natrafiť na výhodnú ponuku pozemku s domom na demoláciu. Každopádne treba pripočítať k cene pozemku aj náklady na demoláciu, vyčistenie pozemku a odvoz odpadkov. O odstránenie stavby treba písomne požiadať na príslušnom stavebnom úrade (obci).

Pre tých, ktorí nechcú mať starosti nazvyš a chcú nové stavebné pozemky s inžinierskymi sieťami za výhodnejšie ceny, odporúčam voľné parcely developerských spoločností alebo obecných úradov v okolitých dedinách väčších miest.

Dôležitým faktorom je pri výbere veľkosť pozemku, ktorá nevplýva iba na cenu, ale aj na náročnosť na údržbu. V súčasnosti sa najčastejšie predávajú pozemky okolo 600  až 900 m2. Najvhodnejším tvarom pozemku pre stavbu rodinného domu je tvar obdĺžnikový s pomerom strán 2:3, kde je kratšia strana orientovaná k prístupovej ceste.

Nezanedbateľná je orientácia na svetové strany. Ale kým na chladnejšom severe Slovenska je ideálna orientácia „juh-sever“, pri prístupe zo severnej strany, čo umožňuje južné oslnenie obytných miestností, v teplej Podunajskej nížine, kde v lete nie sú zriedkavé teploty nad 35 stupňov Celzia, je príjemnejšia západná alebo východná orientácia obytných miestností.

Veľký vplyv na finančnú náročnosť stavby hrá svahovitosť pozemku. Svahovité pozemky treba upravovať, budovať suterén, terasy a oporné múry, čo predraží výstavbu.

Každá lokalita má spracovaný územný plán, ktorý určuje rôzne kritériá, ktoré ste povinný ako stavebník dodržať. Je to osadenie stavby na pozemku, vzdialenosť od hranice pozemku a okolitých objektov, zastavanosť parcely v percentách, typ a sklon strechy, ale treba sa opýtať aj na plánovanú výstavbu v okolí, aby sa Váš rodinný dom neocitol v strede sídliska o pár rokov! Tieto údaje tiež je dobré zistiť ešte pred kúpou pozemku.

Ak kupujete pozemok od developerov, zistite, či majú urobenú geologickú sondu a radonový prieskum. Ak je developerska firma seriózna, má urobený prieskum a výsledky Vám ochotne ponúkne.  Prieskum skúma vlastnosti pôdneho podložia a hornín pod povrchom, prípadne stav spodných vody a existenciu radonového žiarenia. Je to dôležité z hľadiska zakladania stavby a môže Vám ušetriť nemalé peniaze pri stavbe. Keď tento prieskum urobený nebol, odporúčam Vám do neho investovať.

Kúpu stavebného pozemku je najlepšie realizovať cez developerskú spoločnosť, ktorá organizuje výstavbu alebo cez realitnú kanceláriu, ktorá musí niesť zodpovednosť za správnosť údajov a transakcie. Pokiaľ pozemok kupujete od fyzickej osoby, kontrolujte inzerované vlastnosti pozemku, list vlastníctva (najlepšie v deň podpisu kúpnej zmluvy). Ak list vlastníctva obsahuje nejaké vecné bremená, ťarchy, plomby – odporúčam pozemok nekupovať.

Cenu pozemku najviac ovplyvňuje možnosť napojenia na inžinierske siete s dostatočnými kapacitami (elektrina), a podľa miestnych podmienok plyn, voda, kanalizácia, telefón, káblová televízia. Najdôležitejšia je elektrina. Voda sa dá získať z vlastnej studne a splašky sa dajú vypúšťať do izolovanej žumpy alebo čističky odpadových vôd. Ešte pred kúpou pozemku treba zistiť možnosť napojenia na elektrické vedenie, aby sa nestalo, že z dôvodu nedostatočnej kapacity si budete musieť vybudovať vlastnú trafostanicu!

Pokiaľ nie sú jasné označené hranice pozemku, budete musieť využiť služby geodeta. Geodet Vám pozemok zamerá a hranice pozemku vytýči a vyznačí kolíkmi. Služby geodeta môžete využiť aj v tom prípade, ak ešte nie ste majiteľom pozemku. V prípade, ak kupujete pozemok a nie ste si istí s proklamovaným výmerom parcely, taktiež môžete požiadať geodeta o vymeranie parcely a vytýčenie hranice pozemku.

A ak máte ideálny pozemok, dajte si na ňom postaviť aj ideálny úsporný dom! Rada Vám poradím!

video1

video2

 

 

 

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.