Chystáte sa na kúpu nehnuteľnosti? Overte si údaje o vlastníkoch nehnuteľnosti!

04.02.2015 15:42

Ak máte vyriešený problém financovania a máte vyhliadnutú nehnuteľnosť, je najdôležitou úlohou overiť si údaje o majiteľoch nehnuteľnosti a takisto o samotnej nehnuteľnosti. Totožnosť majiteľa a jeho vlastnícky vzťah si môžete zistiť nahliadnutím do originálu listu vlastníctva, kde v časti „B“ sú uvedené údaje o vlastníkovi a iných oprávnených osobách, ktoré majú právu manipulovať s nehnuteľnosťou. Ak predávajúci nie je výlučným (jediným) vlastníkom nehnuteľnosti, treba uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva so všetkými spoluvlastníkmi, ktorí sú  zapísaní na liste vlastníctva. Jednoduchšou cestou je  splnomocniť niekoho (najlepšie jedného zo spoluvlastníkov) riadne overenou plnou mocou, aby zastupoval ostatných pri prevode nehnuteľnosti. Plná moc musí byť zo zákona riadne overená u notára alebo na matrike.

Výhodou overenia podpisu na matrike je, že zaplatíte 1,50 Eur za jeden podpis. U notára vás to bude stáť 2,39 Eur bez DPH, t.j. 2,87 Eur s DPH. Podpis vám  môže overiť aj advokát, ale presnejším termínom na tento úkon je  "autorizovať zmluvu". Predmetom tejto zmluvy musí byť prevod nehnuteľnosti.

Údaje o samotnej nehnuteľnosti, ktorá je predmetom kúpy sú uvedené v časti „A“ listu vlastníctva.

Kupujúci by si mal overiť, či predávajúci, ktorý je podľa listu vlastníctva výlučným vlastníkom, nežije v manželstve a nenabudol predmetnú nehnuteľnosť počas trvania manželstva. V takom prípade by mal požiadať druhého manžela o potvrdenie, že predmetná nehnuteľnosť  nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Stáva sa, že predávajúci v postavení jedného z manželov zatají, resp. zabudne, že predávaná nehnuteľnosť patrí do BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov), preruší sa  katastrálne konanie alebo v horšom prípade kúpa končí súdnou dohrou, čo pre  kupujúceho znamená stratu času a peňazí.

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.