Čo je to stavebná technológia SIP ?

12.03.2013 10:49

Stavebná technológia SIP – structural insulated panels (štruktúrované izolované panely), je na českom a slovenskom stavebnom trhu relatívne novinkou. Technológia bola vyvinutá a po prvý krát použitá v USA, kde dnes zahrnuje celé stavebné odvetvie, ktoré sa podiela na americkom stavebnom trhu cca 35 %.

Základným prvkom SIP je panel vyrobený nalepením dosiek z veľkoplošných materiálov na báze dreva na jadro, ktoré tvorí tepelný izolant. Podmienkou je dostatočná pevnosť jadra panelu, pretože panel neobsahuje žiadne ďalšie stužujúce prvky. Celoplošným zlepením dosiek na báze dreva s izolačným jadrom vznikne veľmi tuhý prvok, ktorý sa chová ako krabicový nosník. Domy postavené z týchto panelov sú veľmi odolné a pevné. V roku 2004 bolo v USA na základe prevedených testov povolené používať stavebnú technológiu SIP vo všetkých seizmicky ohrozených oblastiach.

Realizácia stavieb systémom SIP je veľmi jednoduchá a teda i rýchla. Pretože sa jedná o plošné stavebné dielce, ktoré sú vyrábané priemyslovo s veľkou presnosťou, sú i stavby veľmi presné. Z panelov sa montujú obvodové steny , nosné priečky , používajú sa tiež ako panely podlahové a strešné.

SIP je vo svojej podstate technológiou „suchej výstavby“ a nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie stavby. Panely môžu byť vyrábané z rôznych materiálov. Ako plášť panelov sa najčastejšie používajú dosky z orientovaných veľkoplošných triesok OSB. Tieto dosky majú vynikajúce mechanické vlastnosti pri nízkej hmotnosti, veľmi jednoducho sa spracovávajú ako pri výrobe panelov, tak na stavbe a sú cenovo dostupné. Drahšou alternatívou menej používanou sú stavebné preglejky, nebo cementotrieskové, alebo cementovláknité dosky. Jadrá panelov sa vyrábajú z EPS, teda z polystyrénu. Je možné použiť i XPS, extrudovaný polystyrén, alebo polyuretán.

SIP panely sa dajú vyrábať ako veľkoplošné prvky s pripravenými otvormi pre okná a dvere. Druhým používaným spôsobom je výroba typizovaných maloformátových panelov. Tento spôsob odstraňuje všetky nevýhody veľkoplošných panelov za cenu dlhšej doby montáže hrubej stavby, Aj na priek tomu sa čas montáže hrubej stavby pohybuje v rámci dní až niekoľko týždňov podľa veľkosti a zložitosti stavby.

Konkrétnym príkladom technológie SIP vyrábané v Českej republike je stavebný systém EUROPANEL, ktorý vyrába spoločnosť EUROPANEL s.r.o. v Liberci. Základný prvok systému - panel, je vyrábaný zlepením dosiek OSB s jadrom zo stabilizovaného samozhášavého polystyrénu. Panel má po celom obvode montážnu drážku hlbokú 42 mm, ktorá je vytvorená presahom dosiek OSB cez polystyrénové jadro a slúži pre prevedenie spojov panelov. Panely sa vyrábajú v šiestich hrúbkach, troch dĺžkach a štyroch šírkach.

Panely sú určené pre výstavbu rodinných domov, bytových domov, priemyslových objektov apod. Obvodové steny sa väčšinou realizujú z panelov hr. 170 mm, nosné priečky z panelov hr. 120 mm. Panely hrubé 210 a 270 mm sú určené pre strešné plášte. Panely hrúbky 65 a 85 mm sa používajú pre výstavbu chát, garáží a ďalších drobných stavieb. Ucelený stavebný systém EUROPANEL pre realizáciu hrubých stavieb technológiou SIP zahrňuje okrem panelov aj doplnokové prvky ako základové pražce, vložené drevené prvky, spojovacie panely, stĺpy, prievlaky, prvky krovu, stropné nosníky, drevené I nosníky a spojovacie kovanie. 

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.