Čo je úverový register?

03.08.2016 17:06

Úverový register je skrátený názov pre Spoločný register bankových informácií (SRBI). V súčasnosti ho aktívne využívajú všetky banky na Slovensku. Je databázou informácií o klientoch – iba fyzických osobách – bánk a stavebných sporiteľní, ktorí čerpajú alebo čerpali úver vrátane konktokorentných úverov a aj kreditných kariet. 

Informácie v registri sa uchovávajú počas celej doby splácania úveru a ešte 5 rokov po ukončení zmluvy o úvere, t. j. po splatení úveru. V úverovom registri sa môžete ocitnúť aj vtedy, ak ste doteraz ešte vlastný úver alebo pôžičku nečerpali, ale zato ste niekomu pomohli v rámci úveru ako ručiteľ. 

Čo banka zistí

Ak banka nahliadne do registra, vo výpise z neho môže zistiť o vás zistiť niekoľko informácií. Sú tam uvedené vaše podané, zamietnuté ako aj odvolané žiadosti o úver, rovnako aj v súčasnosti splácané alebo už ukončené úverové produkty. Pri každom úvere je uvedené, či ste boli jeho žiadateľom, spolužiadateľom, prípadne ručiteľom. A samozrejme najdôležitejšie údaje ako sú požadovaná výška úveru, jeho splatnosť a zostávajúca dlžná suma.

V registri banka zistí kompletné informácie o vašej platobnej disciplíne na mesačnej báze. Ak ste niekedy so splátkou meškali, z výpisu je zrejmé v ktorom mesiaci to bolo a tiež, koľko dní či mesiacov  meškanie so splácaním trvalo. Banka vo výpise vidí, akú maximálnu sumu ste dlžili, kedy sa to stalo, ako aj termín poslednej delikvencie, čiže kedy ste splátku naposledy nesplatili načas a v požadovanej výške.

Už aj nebankovky

Splácanie úverových záväzkov klientov si môžu banky overiť nielen v úverovom registri (SRBI), ale aj v Nebankovom registri klientskych informácií (NRKI). Nachádzajú sa v ňom údaje o pôžičkách, lízingoch a kreditných kartách poskytnutých nebankovými inštitúciami.

Koncom marca tohto roku bola podpísaná zmluva medzi obidvomi registrami (SRBI a NRKI) o vzájomnej výmene informácií. Banky ako aj nebankové spoločnosti tak budú môcť komplexnejšie overovať žiadateľov o úver.

Odporúčanie

Akékoľvek omeškanie so splácaním úverov si ktorákoľvek banka pri žiadosti o nový úver určite zistí. Odporúčame preto, aby ste si dali zvlášť pozor na všetky odchádzajúce platby úverových produktov (napr. aj splátok za mobilné telefóny, tablety u operátorov). Aj opakujúce sa, len niekoľkodňové meškanie, vám môže spôsobiť problém vo forme zamietnutia žiadosti.

Ak Vám napríklad zamestnávateľ zmenil výplatný termín mzdy o pár dní neskôr a na účte by ste nemali v deň splátky dostatok prostriedkov, radšej vašu banku požiadajte o posunutie dátumu splácania o pár dní neskôr. Vyhnete sa tým možným komplikáciám do budúcnosti.

(na základe článku Evy Španovej, hypotekárnej špecialistky)

 

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.