Kupovať byt zaťažený hypotékou je síce náročnejšie, ale nie nemožné.

21.07.2014 12:42

Najľahšie riešenie je prevod hypotekárneho úveru z predávajúceho na kupujúceho. Vtedy si najskôr banka overí finančné možnosti kupujúceho a jeho schopnosť splácať už existujúci úver. Po odobrení bankou predávajúci a kupujúci pristúpia k prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Zároveň sa uzavrie kúpna zmluva, ako aj úverová zmluva.

Z jednej banky do druhej

Iná možnosť je, že predávajúci si vyrovná podĺžnosť so svojou bankou a kupujúci požiada o úver v inej. Vtedy predávajúci najskôr požiada banku o predčasné splatenie úveru a o vyčíslenie zostatkovej hodnoty vrátane poplatkov. Banka zároveň vystaví súhlas so zriadením záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky, v ktorej žiada kupujúci o úver. Kupujúci k žiadosti o úver predkladá svojej banke znalecký posudok, kúpnu zmluvu a doklady o svojom príjme. Takisto si zaobstará poistenie nehnuteľnosti, alebo mu ho pripraví banka. Tá ďalej zabezpečí: úverové zmluvy, záložné zmluvy, návrh na vklad záložného práva do katastra, tlačivá na vinkuláciu poistenia nehnuteľnosti.

Jeden z účastníkov transakcie alebo realitná kancelária podá na katastri záložné zmluvy a návrh na vklad záložného práva do katastra. Následne kupujúci odovzdá banke kópiu poistnej zmluvy, vinkuláciu poistenia a návrh na vklad záložného práva potvrdený katastrom. Banka skontroluje zriadenie plomby na portáli katastra. Nový úver na základe LV s plombami je potom nasmerovaný na definovaný účet v pôvodnej banke. Pôvodná banka následne vystaví súhlas so zrušením svojho záložného práva na nehnuteľnosť. Po podaní návrhu na vklad záložných zmlúv alebo po vyplatení kúpnej ceny sa podávajú na kataster kúpne zmluvy, ako aj návrh na vklad zmeny vlastníka. Posledná, síce časovo náročná možnosť je prenesenie záložného práva banky na inú nehnuteľnosť, s čím musí banka ale súhlasiť.

○○○○○○

Tip Pekného Bývania

Elektrinu, plyn prevádzate na kupujúceho až po odovzdaní bytu a stačí vám na to podpísaná kúpna zmluva a podaný návrh na vklad na nového majiteľa. Internet, telefón, káblovku môžete zrušiť skôr alebo sa dohodnete s kupujúcim, že to prevediete pri návrhu na vklad na neho. Nezabudnite si odhlásiť koncesionárske poplatky, ktoré ste za predmetný byt platili.

 
Autor: Pekné Bývanie/Denisa SLANČOVÁ
 
 

 

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.