Nový stavebný zákon do konca januára 2013

04.01.2013 13:18

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripravuje nový zákon, jeho paragrafové znenie má byť hotové do konca januára.

Súčasný stavebný zákon platí už 36 rokov, od 1. októbra 1976, je  nemoderný a nevystihuje súčasné potreby vo výstavbe.

K  hlavným cieľom nového zákona bude patriť uľahčenie odstraňovania čiernych stavieb,  sprísnenie  procesu stavebného konania náročných stavieb, najmä posudzovanie odolnosti a stability stavby,  väčší dôraz na činnosťstavebného dozora  a menej byrokracie pre ľudí na úradoch.

Sľubujú nám, že tak budeme môcť na stavebných úradoch jednoduchšie a rýchlejšie vybaviť všetky svoje záležitosti. Urýchlia sa povoľovacie procesy, upresní sa okruh stavieb, pri ktorých budeme  môcť využiť jednoduchší administratívny postup.

 Tieto zmeny sa očakávajú už niekoľko rokov, dúfajme, že do parlamentu bude nový zákon nielen predložený, ale v krátkom časovom horizonte aj schválený. A keby nám k tomu pribalili aj úsmev a prívetivosť na tvárach administratívnych pracovníkov stavebných úradov v dôsledku zníženia ich pracovného zaťaženia - vybavenie stavebného povolenia by bolo príjemným zážitkom!

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.