Od 1.1.2013 je povinná energetická certifikácia budov

14.12.2012 18:17

Od 1. januára 2013 vzniká pre vlastníkov budov skolaudovaných po 1. januári 2008 nová povinnosť, a síce zabezpečiť pri ich predaji alebo prenájme certifikát energetickej hospodárnosti. Kupujúci i nájomcovia sa tak dozvedia, v akej energetickej triede sa nehnuteľnosť nachádza a koľko budú platiť za energie.

V súčasnosti budovy predstavujú 40 percent spotreby konečnej energie. Tá je ovplyvnená nielen ich konštrukčným riešením, ale aj spotrebou energií na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie. U nás je dominantný podiel spotreby energie na vykurovanie.

Energetický certifikát je dokladom, ktorý je potrebné predložiť ako prílohu (originál) ku kúpno-predajnej zmluve (resp. jeho overenú kópiu pri prenájme) rovnako, ako v prípade výstavby novej budovy alebo vykonania významnej obnovy je dokladom ku kolaudácii. Energetické certifikáty by si mali ľudia zabezpečiť nielen kvôli zákonnej povinnosti, ale aj ekológii či úspore vlastných peňazí.

Štáty EÚ majú za cieľ, aby od 31. decembra 2020 mali všetky nové budovy nulovú spotrebu energie. Preto práve certifikácia budovy by mala byť jedným z kľúčových rozhodnutí pri jej kúpe či prenájme.

Certifikáciu môžu vykonávať len štátom oprávnené osoby – „energetickí audítori“, ktoré disponujú odbornou spôsobilosťou pre oblasť tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia a elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov.

Cena energetického certifikátu budovy nie je pevne stanovená a vzhľadom na rozdielnosť riešenia budov a ich veľkosť nemôže byť jednotná.

 

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.