Od mája už nie je možné podpisovať záložné zmluvy na základe plnomocenstva

29.04.2014 13:52

Do 1. mája 2014 sa dal celý proces sprostredkovania hypotekárneho úveru vybavovať  jednoducho. Dovtedy ste mohli splnomocniť na  tieto úkony niekoho blízkeho, kto by všetko podpisoval za vás. No v nadväznosti na legislatívne zmeny platné od 1.5. 2014 to už nebude možné.

Keď aktuálne pracujete v zahraničí, ale uvažujete o návrate domov a kúpe nehnuteľnosti, je potrebné všetku predbežnú komunikáciu vyriešiť mailom, t.j. oznámiť sprostredkovateľovi HÚ Vaše potreby, rovnako všetky príjmy, výdaje a celkovú situáciu. Po nájdení konkrétneho riešenia a  banky, musíte podpísať žiadosť o hypotekárny úver. Podpis tejto žiadosti sa bude pravdepodobne riešiť prostredníctvom pošty.

K tejto žiadosti bude potrebné priložiť vaše fotokópie dvoch dokladov totožnosti, potvrdenie o príjme (na tlačive konkrétnej banky), výpisy z účtu za posledných 6 mesiacov, kde dostávate svoju mesačnú mzdu a možno aj fotokópiu vašej pracovnej zmluvy. Do banky je ďalej potrebné priniesť aj vyhotovený znalecký posudok na zakladanú nehnuteľnosť.

K podaniu kompletnej žiadosti o úver bude potrebný návrh kúpnej zmluvy alebo zmluva o budúcej zmluve, ktorú vám musí niekto taktiež napísať.

Po skompletizovaní vyššie uvedených podkladov môže hypotekárny obchodník podať žiadosť do vami vybranej banky a sledovať celý proces schvaľovania vášho úveru. Po schválení vám banka vygeneruje na podpis úverové a záložné zmluvy, ktoré už musíte podpísať vy sami. Takže budete musieť pricestovať na Slovensko kvôli podpísaniu potrebných  dokumentov v banke, ako aj kúpnej zmluvy.   Po všetkých týchto krokoch môžete splácať svoje prvé splátky vášho úveru aj zo zahraničia.

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.