Prečo sú stavby nekvalitné?

25.11.2013 12:02

V časopise ASB vyšiel zaujímavý článok o kvalite stavieb na Slovensku. Veľmi poučne sú vymenované chyby všetkých zúčastnených strán, či už investora, alebo dodávateľa stavieb.

Citujeme pre Vás najzaujímavejšie myšlienky:

Kvalita realizovaných stavieb na Slovensku podáva nelichotivý obraz o celkovom stave slovenského stavebníctva. Kým sa nepoučia tí, čo za práce a služby platia, nedočkáme sa v tomto (ani inom) sektore nápravy. O reálny obraz a vlastné skúsenosti sa s nami podelil Ing. Libor Zeman, obchodno-výrobný riaditeľ spoločnosti ise, s. r. o.

Kde sa podľa vás stala v kvalite prác chyba? Kvalita stavieb je daná viacerými faktormi, a to: samotnou ochotou investovať do stavieb, kvalitou samotného projektu a samozrejme aj kvalitou vykonaných prác. Projektant v mnohých prípadoch uprednostňuje estetickú stránku veci pred funkčnou. Projektant má, samozrejme, dbať o estetickú stránku diela, ale nie na úkor funkčnosti. Ďalej sa často stáva, že niektoré stavebné firmy nedisponujú dostatočným množstvom skúseností a znalostí na vytvorenie daného diela. Prvá chyba v prípade týchto firiem nastáva už pri oceňovaní diela. Nevedia zohľadniť všetky jeho atribúty a požiadavky. A potom samotná realizácia, spôsob realizácie a technologické postupy nie sú vykonávané v dostatočnom štandarde. Nesmieme zabudnúť ani na čas realizácie diela. Každá stavba je jedinečná a unikátna. Realizácia sa mnohokrát tlačí pod jeden rok výstavby. Málo času sa venuje príprave projektu a diela, jeho analýze po technickej, funkčnej a cenovej stránke, zhodnoteniu všetkých rizík a alternatív aj v súvislosti s cenou pred začiatkom samotnej realizácie. Často sa objavujú projekty, ktoré je ťažké realizovať a pri ktorých niekedy ani samotný autor nevie, ako by sa daná vec mala postaviť a zrealizovať tak, aby bola kvalitná, aby správne fungovala. Táto činnosť potom viac-menej prebieha počas realizácie diela, brzdí samotnú stavbu a odvádza pozornosť od práce a sústredenia sa na kvalitu prevádzaných prác. Chybu robia aj investori. Chcú mať dielo najlacnejšie, najkvalitnejšie a najkrajšie. V tomto poradí. Chybou je aj to, že projektanti reálne nezodpovedajú za funkčnosť a realizovateľnosť diela, teda za kvalitu, a nezodpovedajú investorovi za cenu diela. Stavebné firmy robia chybu v tom, že zoberú zákazky, na ktoré jednoducho potom nestačia. Dielo získajú za zdanlivo dobrú cenu, ale počas realizácie sa zistí, že mnohé aspekty, ktoré nezohľadňoval ani projekt, nemajú započítané v cene. Čiže, mal by realizátor zhotoviť zadarmo to, čo nie je v projekte, pričom nie je jasné, či to v projekte malo byť zachytené? Alebo by mal projektant do projektu zachytiť všetko, aby to realizátor potom mohol ohodnotiť a cena diela by bola vyššia? Alebo by zhotovovateľ mal rovno pri ohodnocovaní diela započítať do ceny aj to, čo nie je v projekte, s tým, že rozsah a špecifikáciu chýbajúcej časti môže iba predpokladať, čo opäť navyšuje cenu?

Mnohé stavebné spoločnosti trpia rôznymi neduhmi, ktoré sú najčastejšie spojené s druhotnou platobnou neschopnosťou. Existuje podľa vás na túto situáciu nejaký liek?
Jediný a stopercentný spôsob, ako sa tomuto neduhu vyhnúť, existovať nebude. Vždy sa nájde niekto, kto nemá ochotu zaplatiť. Legislatívne je komplikované, možno aj nemožné, aby sa vytvorilo prostredie, ktoré by zaručovalo, že platiť budú všetci všetkým. Možno by stálo za úvahu spraviť legislatívnu zmenu v tom, že objednávateľ sa stáva vlastníkom veci či materiálu jej zaplatením a nie jej zabudovaním na pozemku. Maximálna splatnosť faktúr je dnes 60 dní, ale stále visí nad nami otáznik, či je investor vôbec ochotný zaplatiť za to, čo si objednal. Problémom je aj slovenská nátura. Chceme veľmi veľa vecí, máme na všetko názor a vysoké požiadavky, ale keď príde čas na úhradu, podpísanie zmluvy, prevzatie diela, tak sme stále na pochybách, krútime sa, otáľame a hľadáme cestu, ako sa aspoň trošku zbaviť zodpovednosti.

 

Celý článok môžete prečítať tu: https://www.asb.sk/stavebnictvo/stavebne-firmy/realizator/preco-su-stavby-nekvalitne-rozhovor-s-ing-liborom-zemanom-7319.html

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.