Správne poplatky - poznáte ich?

01.02.2013 18:43

Viete aké nové poplatky sa zaviedli od októbra 2012  a aké zmeny sú navrhnuté od prvej polovice roka 2013?

Plánujete už dlhšie stavbu domu, no ste si nestihli vybaviť byrokratické povoľovacie úkony pred októbrom 2012? Škoda :-(... Správne poplatky nám vláda totiž neľútostne zvýšila, dokonca zaviedla nové sadzby. To všetko ešte nestačí, už sú v parlamente nové návrhy na ďalšie poplatky (uvádzam ich v zátvorkách).

Pozrite sa, koľko sa platí za stavebné a kolaudačné konanie v prípade stavby rodinného domu.

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane ..... 33 eur a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru ..... 20 eur (nové, bude sa vychádzať z technických výkresov, navrhuje sa jednotný poplatok 50 eur bez ohľadu na objem stavby) – 600 m3 - t.j. asi zastavaná plocha bungalovu 200 m2.

Žiadosť o stavebné povolenie na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur (bolo 16,50 eura)

Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur (bolo 23 eur)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia  (bolo 23 eur a zahrnuté v inej položke, navrhuje sa ešte 30 eur pre fyzickú osobu)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác, ohlásenie vybraných telekomunikačných zariadení ..... 10 eur (nový poplatok)

 Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....( napríklad ak sa nedohodnete so susedom na výstavbe lešenia na jeho pozemku, aby ste mohli omietnuť váš dom a pod.).....30 eur (nový poplatok)

Navrhuje sa ďalší nový poplatok – žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby 10 eur.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane pre fyzickú osobu ..... 16,50 eura a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného priestoru pre fyzickú osobu a právnickú osobu ..... 10 eur (navrhuje sa jednotný poplatok 25 eur bez ohľadu na objem).

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....(navrhuje sa presnejšie vymedzenie – napr. bazény, studne....) 15 eur (navrhuje sa 20 eur)

 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu garáže s jedným alebo s dvoma miestami ..... 15 eur (navrhuje sa 20 eur)

 (zmena: nový systém pre výpočet poplatku, doteraz sa všetky vypočítavali podľa rozpočtových nákladov, nerozlišovali sa fyzické a právnické osoby a ani nové stavby a zmeny)

Ľudia však nechodia na stavebné úrady len ohľadne výstavby domov. Na dennom poriadku sú menšie rekonštrukcie či opravy, pri ktorých netreba stavebné povolenie, stačí stavebné úpravy úradu oznámiť a počkať na súhlas.

Po novom sa bude platiť už aj za to. Sú totiž spoplatnené aj všetky stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce, a to sumou 10 eur.

Nové sú aj poplatky pri dodatočných povoleniach, kde sa sadzba zdvihla z dvojnásobku na trojnásobok základnej sumy bežného povolenia.

Často sa menia aj dokončené stavby rodinných domov, kde sa poplatok zmení z 23 na 100 eur.

Drahšie bude aj povolenie na zmenu užívania stavby – zo 16,50 sa zdvihne na 30 eur.

V katastri nehnuteľností sa zmenil poplatok za urýchlený vklad do katastra nehnuteľností do 15 dní z 265,50 eura na 266 eur.

Oplatí sa využiť možnosti elektronickej komunikácie, pretože poplatok za vklad do katastra nehnuteľností, ak bol podaný návrh elektronicky sa zvýšil z 130 eur iba na 133 eur.

 

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.