Správny projekt domu

29.01.2013 12:50

 Výber projektu domu je úloha, ktorú má každý stavebník rád. Veď kto by nesníval rád o vlastnom dome a pretváral tieto sny do skutočnej podoby?

Ak ste pred kúpou pozemku nerozmýšľali o tom, aký dom budete stavať, musíte zhodnotiť danosti vášho pozemku (svahovitosť, orientáciu, osadenie stavby na pozemku, vzdialenosť od hranice pozemku a okolitých objektov, zastavanosť parcely v percentách, typ a sklon strechy) a vybrať si správny projekt, ktorý je zároveň šitý aj na potreby vašej rodiny.

Múdrejšie je postaviť menší dom z kvalitných materiálov  a s moderným technickým vybavením, ako zbytočne veľký z lacných materiálov s pochybnou kvalitou.

Zvážte, či potrebujete podpivničený dom. Za stavbu domu so suterénom zaplatíte približne o 30% viac, ako za nepodpivničený dom.

Keď potrebujete väčšiu obytnú plochu, postavte si radšej 2 podlažia, než bungalov. Ušetríte náklady na základovej doske a streche.

Treba pouvažovať o použitých materiáloch o type domu, či budete stavať murovaný alebo montovaný dom. Energeticky úsporné domy so zvýšenou tepelnou izoláciou, kvalitnejšími oknami, rekuperáciou vzduchu sú možno trošku drahšie, ale zvýšená investícia sa vám rýchlo vráti na ušetrených nákladov za spotrebovanú energiu.

Veľmi dôležité je nešetriť na zabudovaných materiáloch, napríklad na vodovodných rúrkach a zabudovaných inštaláciách. Ich porucha a následná oprava, či výmena by predstavovala oveľa väčšie škody aj na ostatnom zariadení domu, ako ušporené peniaze.

Rozmyslite si aj stavbu garáže, či je  pre vaše auto nevyhnutná, alebo by stačilo aj garážové státie. Ak sa však nemienite vzdať garáže, včleňte ju do domu. Je to úspornejšie riešenie ako stavba samostatnej garáže.

Keď už všetky tieto otázky máte ujasnené, musíte sa rozhodnúť, či chcete individuálny  projekt , alebo Vám bude stačiť katalógový projekt rodinného domu.

Individuálny projekt sa odporúča pre tých, ktorí chcú mať originálny dom, majú svoje požiadavky na dispozičné riešenie miestností, poznajú svoje nároky na tepelnotechnické parametre domu,  vedia koľko peňazí môžu do domu investovať.

Cena kompletného individuálneho projektu (s projektom na územné konanie, realizačným projektom, a aj so zabezpečením stavebného povolenia a dozoru na stavbe)  je 3 – 5% z ceny stavby. Keď si objednáte iba projekt na územné rozhodnutie a stavebné povolenie, viete sa dohodnúť aj na nižšej cene, medzi 1000 až 2000 Eur.

Katalógový projekt  je výhodnejší v tom prípade, keď si dokážete vybrať z existujúcej ponuky katalógových domov. Väčšinou treba riešiť problém s orientáciou domu na pozemku, meniť dispozičné riešenie miestností, alebo aj celú šírku domu.

Jeho cena záleží od veľkosti zvoleného domu, ale projekt na bežný dom o úžitkovej ploche okolo 100 m2, podľa ktorého sa dá stavba postaviť (čiže realizačný projekt aj s výkazmi výmer, a nielen projekt pre stavebné povolenie) stojí okolo 1 000€. K tomu treba ešte pripočítať cenu za osadenie projektu na konkrétnu parcelu, obvykle okolo 100 €. Ďalšie stovky predstavujú  projekty prípojok, ktoré tiež nie sú v cene.

Pokiaľ nájdete katalógový dom, ktorý spĺňa vaše kritériá, Vašou odmenou bude nižšia cena za projekt (obvykle ušetríte okolo 2 000€ za projekt) ako aj ušetrený čas potrebný na vypracovanie projektu „na mieru“ (obvykle 2 až 3 mesiace).

Uvedomte si ale, že cena za projekt predstavuje len malý zlomok z celkovej ceny domu (okolo 2% pri štandardnom dome).

 

Projekt pre stavebné povolenie rieši situácie stavby, osadenie stavby na pozemku v zmysle požiadaviek Stavebného zákona - odstupy od hraníc pozemkov, odstupy od susedných domov, odstup od ulice, ochranné pásma a napojenie stavby prípojkami na jednotlivé inžinierske siete. V čiastkových zložkách projektu sú riešené jednotlivé častí stavby: architektúra a statika, vykurovanie, elektroinštalácia, rozvody kanalizácie a vody, rozvody plynu, požiarna bezpečnosť atď. Sú to výkresy zväčša v mierke 1:100, technické správy a schémy. Do projektu na stavebné povolenie patrí aj tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a energetické hodnotenie budovy.  


Stavebníci na Slovensku sa snažia na projektovej dokumentácii ušetriť a nedávajú si spracovať realizačné projekty. Neuvedomujú si,  že dobre a podrobne vypracovaná projektová dokumentácia nielen šetrí čas na stavbe, ale zároveň zabraňuje množstvu technických problémov na stavbe, ktoré vznikajú nedostatočnou /čiastkovou/ projektovou dokumentáciou. Nedorobený projekt Vás v konečnom dôsledku na stavbe bude stať oveľa viac ako podrobné spracovanie projektu u projektanta. Týka sa to hlavne murovaných stavieb, ktoré sú realizované svojpomocne, ale aj stavebnou firmou.

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.