Viete, čo môžete zahrnúť do daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľností?

06.03.2014 19:51

Zrušenie paušálnych výdavkov pri zdaňovaní príjmov z prenájmu mnohých prekvapilo.

Aké výdavky si môžete uplatniť záleží od toho, či máte nehnuteľnosť v obchodnom majetku. Ako obyčajný smrteľník ak nezaradíte nehnuteľnosť do obchodného majetku, nemôžete nič odpisovať.

Náklady na zariadenie nového bytu nábytkom, spotrebičmi, tieniacou technikou a podobne si nemôžete uplatniť ako daňový výdavok, ani náklady spojené so zháňaním nájomníkov. Totiž ak nehnuteľnosť nie je zaradená do obchodného majetku automaticky sa považuje za osobný majetok a všetky výdavky na obstaranie, údržbu, opravu a udržiavanie sú výdavkami na osobnú spotrebu.

Daňovými výdavkami sú iba tie, ktoré súvisia s riadnou prevádzkou bytu – výdavky na elektrinu, plyn, kúrenie, vodné, stočné, náklady za užívanie spoločných priestorov, ale aj výdavky za zavedenie internetu výdavky, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov v dome, používanie výťahu a domovej práčovne, kontrola a čistenie komínov, odvoz popola, smetí a splaškov, čistenie žúmp, vybavenie bytu spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou, koncesionárske poplatky, poplatky za pripojenie na internet.

Ak hnuteľné veci ako postele či televízor alebo chladničku atď. prenajímate ako príslušenstvo nehnuteľnosti a sú zložkou príjmov z prenájmu, vstupujú do základu dane ako položka znižujúca základ dane. Potrebná je podrobná úprava zoznamu prenajímaných vecí priamo v zmluve. Nehnuteľnosť sa pritom automaticky nestáva obchodným majetkom.

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.