Zdravé životné prostredie - priorita súčasnosti

12.02.2013 10:47

Pri snahe vytvorenia najkomfortnejšieho bývania sa najväčším problémom  novopostavených domov stáva vlhkosť  a následný vznik plesní.

Čo je príčinou tohto javu?

Hlavnou príčinou rozvoja plesní v interiéroch je zvýšená vlhkosť objektu, ktorá spôsobuje narušenie rovnováhy medzi zdrojom a odvádzaním vlhkosti. Vlhkosť v budovách je spôsobená činnosťou človeka (varenie, pranie, sušenie bielizne, kúpanie, sprchovanie). Za ideálne podmienky na rozvoj plesní v interiéroch sa považujú nasledujúce hodnoty: teplota povrchu materiálu na ktorom sa pleseň vytvorí  10-40 st.C, teplota vzduchu nad 22 st.C, relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri nad 60%.     Plesne nielenže poškodzujú interiér a konštrukciu objektu, ale môžu vážne ohroziť aj zdravie človeka. Pri dlhodobom pôsobení plesní na organizmus dochádza k vysileniu imunitného systému a jeho poruchám.

Likvidácia plesní je časovo i finančne nákladná. Preto najdôležitejšou ochranou je účinná prevencia, ktorá spočíva v prednostnom používaní prírodných stavebných materiálov, zabezpečení priedušnosti obytných priestorov (zabrániť vzniku tzv. syndromu igelitového vrecka), zabezpečení dostatočného prúdenia vzduchu (pravidelné aktívne vetranie najmä kuchyne, kúpeľne, pivnice, komory, práčovne ), zabezpečení účinných odsávacích zariadení  (najmä v kuchyni a v kúpeľni) či používaní preventívnych protiplesňových prostriedkov.

Najlepším likvidátorom plesní ostáva čerstvý vzduch a slnko. Optimálna teplota bytu či domu je 19-21st.C, v spálni 18st.C, optimálna vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať v rozmedzí 45-55% a nemala by nikdy presiahnuť 60%.       

    Kvalita vnútorného prostredia budov výrazne ovplyvňuje pracovný výkon, pracovnú pohodu a aj zdravotný stav človeka.

Dôležité je, aby teplotný rozdiel medzi vonkajším prostredím a interiérom nebol vyšší v lete  ako 7 stupňov.  V letnom období sa dnes vo veľkej miere využívajú klimatizačné zariadenia, ktoré ak sa nepoužívajú rozumne, tak narobia viac škody ako úžitku, hlavne na zdraví.

 Pre riziko vyvolania teplotného šoku by sa nemala využívať na rýchle schladenie či udržanie chladného prostredia, ale mala by sa využívať len krátkodobo na prevetranie miestnosti. Veľmi negatívny vplyv má klimatizácia hlavne na alergikov, pretože prúdením vzduchu z klimatizačného zariadenia sa rozviruje prach, ktorý obsahuje roztoče, rôzne druhy chorobných mikroorganizmov či peľové zrnká a môže zhoršovať stav alergie.

Jednou z možností, ako predchádzať zvýšenej chorobnosti a rozvoju alergii zapríčinených plesňami, je preto postaviť „zdravý“ dom. Dom, ktorý dýcha, udržuje stálu teplotu a vlhkosť interiéru a ochraňuje tak zdravie svojich obyvateľov. Dosiahnuť sa to dá používaním kvalitných prírodných stavebných materiálov a technológií.

Tradičný spôsob vetrania - prirodzené prevetranie oknom – nezabezpečí v požadovanej kvalite a intenzite požadované hygienické minimum. Tepelné straty pri prirodzenom vetraní sú pomerne vysoké. V starších objektoch je podiel tepelnej straty vetraním na celkovej potrebe tepla na vykurovanie v rozsahu 15-20%.

 Známou príčinou vlhkých kútov a plesnivých prekladov v starších objektoch je nedostatočná tepelná izolácia obvodových stien, tepelné mosty a nedostatočne izolujúce výplňové konštrukcie, na ktorých sa vodná para zo vzduchu zráža a na povrchu danej konštrukcie aj skondenzuje. Ak sa takýto dom zateplí, vymenia sa okná, zabráni sa tak síce tepelným stratám ale namiesto vlhkých kútov a plesnivých prekladov sa bude vlhkosť kondenzovať na nových izolujúcich oknách a v neprevetrávaných kútoch, za nábytkom a pod.

Týmito opatreniami sa síce odstránia tepelné mosty, znížia sa tepelné straty a prevádzkové náklady, ale zároveň sa odstránia otvory, netesnosti a škáry cez ktoré prirodzene prúdil vzduch. Dôsledky tepelnoizolačných opatrení možno vidieť už po krátkom čase, prirodzene produkovaná vlhkosť nasycuje interiérový vzduch a kondenzuje na najchladnejších povrchoch.
V nových domoch  je podiel tepelnej straty vetraním na celkovej potrebe tepla na vykurovanie až 40-60%, výnimočne i vyšší. Trendy súčasnej výstavby inklinujú k tepelnoizolačným a paronepriepustným technológiám, ktoré eliminujú možnosť prirodzenej infiltrácie. Následne dochádza k zvýšeniu koncentrácie škodlivín, pachov a vlhkosti v priestoroch. Preto je pri novostavbách potrebné uvažovať s núteným vetraním.

Rekuperácia je jednoduchý a veľmi účinný systém so spätným získavaním tepla, ktorý zaisťuje nielen neustály prívod čerstvého vzduchu, ale aj značné úspory vo vykurovaní. Princíp funkcie spočíva v tom, že odvádzaný znečistený vzduch, ktorý odchádza z miestnosti, nám pri prechode výmenníkom bezkontaktne ohrieva čerstvý vzduch, prichádzajúci z chladného vonkajšieho prostredia. Vzduch sa teda pred vstupom do miestnosti takmer zadarmo predohrieva, bez toho, aby došlo k zmiešaniu so vzduchom odvádzaným. Výhodou rekuperačnej jednotky popri vysokej účinnosti ( vďaka špeciálnym technológiam odovzdáva až 93% tepla) je kontrolované vetranie podľa potreby ( nastaviteľné stupne vetrania) a filtrácia čerstvého aj odvádzaného vzduchu (obsahuje prachové aj peľové filtre), čo je z hľadiska zdravia najdôležitejšie.

Späť

Kontakt

Judita Petrufová Ing. - J.P.Press

Veľké Blahovo
93001

0911665552

Dreamhouse © 2012-2020 Všetky práva vyhradené.